۱۳۹۰ تیر ۲۵, شنبه

منتشر شد! مایاکوفسکی را دریاب، کهنگی را بسوزان - شهاب آتشکار

چندی پیش شهاب آتشكار كتاب ”مایاكوفسكی را دریاب، كهنگی را بسوزان!“ را در اختیار نشر تجربه قرار داد و با این كار ما را شادمان و امیدوار كرد. شادمان شدیم از این كه ارائه نظرات نقادانه مایاكوفسكی نواندیش كه پرچمدار هنر پیشرو در جمهوری نوبنیاد شوروی بود گوشه ای از مبارزات طبقاتی در بطن جامعه سوسیالیستی را روشنایی بیشتر می بخشد. امیدوار شدیم از این كه دستی برای یاری و همكاری به سوی نشر تجربه دراز شد و زمینه ای برای فعالیت های مشترك بعدی فراهم كرد. 
تهیه این كتاب كاری مفید و به موقع است، نه فقط در محدوده بحث های نظری لازم در مورد هنر و نقد هنری بلكه در چارچوب گسترده تر جمعبندی و سنتز تجارب انقلاب سوسیالیستی قرن بیستم.

نشر تجربه
     تیر ماه 1390 
     
     مایاکوفسکی را دریاب، کهنگی را بسوزان به همت شهاب آتشکار
     از نشانی زیر دانلود کنید:
1970 و 1960: دو دهه بیداری، دو دهه شورش حمید صورتگر
دفتر اول این کتابچه به تجربه سال های پر تلاطم 1960 و 1970 در آمریکا اختصاص دارد.


از نشانی زیر دانلود کنید: آنان آغازگران بودند نوشته رویا زمانی

نگاهی به تجربه جنگ انقلابی در کشور پرو در دهه 1980 میلادی

از نشانی زیر دانلود کنید: